“Mensen hebben het recht om te weten, en het recht en de vrijheid om goed ge├»nformeerd hun eigen keuzes te maken”

– Joop Korthuis –

 PROGRESSIVE MENTAL ALIGNMENT

Het antwoord op effectieve betaalbare gezondheidszorg  –

 

 Het project:

“Met behulp van de nieuwe media gaan we een bewezen en unieke methodiek “Progressive Mental Alignment” (PMA) laagdrempelig onder de aandacht brengen aan mensen met o.a. psychosomatische klachten (doelgroep) met als doel ze uit onnodige medisch trajecten te halen of te voorkomen dat ze hierin belanden”, zegt Harold Vreeman – algemeen directeur van PMA International BV uit Winterswijk.

 Organisatie

Met behulp van een nieuw te ontwikkelen online analyse van het klachtengebied en door vervolgens de doelgroep mee te nemen in een proces van bewustwording en mogelijkheden wordt aanvrager in staat gesteld om de PMA methodiek grootschalig preventief, curatief en duurzaam op hun specifieke klachten gebied in te zetten. Het inzetten van de tool, alsmede het meten van de behaalde resultaten wordt getoetst door een onafhankelijke externe Universiteit. Hiermee levert PMA een duurzame bijdrage aan zelfredzaamheid, levenskwaliteit en een structureel bijdrage aan vermindering in de zorgkosten. Het is het doel van PMA International BV om hiermee een structurele ommekeer teweeg te brengen in  de toenemende  maatschappelijke en sociale problemen die voortkomen uit de alsmaar toenemende stroom van psychosomatische klachten. Tevens draagt het vrijelijk beschikbaar stellen van de tools bij aan de mate van zelfredzaamheid, dat vooral wordt gestimuleerd door de overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeenten.

Hiervoor is een aanvraag ingediend bij OP Oost.

Het resultaat:

De ingediende aanvraag is goedgekeurd. Het project is per 1 maart 2016 van start gegaan.

Organisatie

Rol SubVice:

SubVice is gevraagd om de inventarisatie, het aanvragen en de begeleiding gedurende de uitvoering tot aan de eindafrekening te verzorgen voor PMA.

Overig:

“Door de unieke kennis en de nieuwste inzichten over de werking van het brein te combineren met de constructieve input van Subvice adviseurs Gerald van Dijk en  Arjan Kroes en  met behulp van het advies van OP - Oost medewerkers is dit unieke project gerealiseerd”

http://www.subvice.nl/portfolio-posts/progressive-mental-alignment-het-antwoord-op-effectieve-betaalbare-gezondheidszorg/

 


 

De volledige tekst als PDF:

Klik hier voor PDF Formaat