Progressive Mental Alignment

De revolutionaire weg naar bewustwording en groei!

“With realization of one’s own potential and self-confidence in one’s ability, one can build a better world”

– Dalai Lama –

PMA Filosofie

 

Doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het brein levert een steeds krachtigere techniek op waarmee denken, overtuigingen, beslissingen, handelingen, gedrag en gezondheid worden verbeterd. Het is ons doel om deze techniek beschikbaar te maken voor iedereen die wil groeien en die zijn gezondheid en levenskwaliteit wil verbeteren.

Wetenschappers maken zich zorgen over de toekomst van onze planeet. We weten allemaal dat onze maatschappij en gezondheid verbetering behoeven waarvoor een koerswijzing noodzakelijk is. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar manieren waarop we duurzame verbetering en verandering kunnen realiseren. Onderzoek toont ons meer en meer dat werkelijke verbetering en verandering uit onszelf moeten komen.
Om als mensheid deze noodzakelijke volgende stap te kunnen maken, zullen we moeten beginnen met bewustwording.

Groei in bewustwording is nodig om te ontdekken op welke manier verandering en verbetering te realiseren is. Bewustwording over hoe we ons kunnen ontdoen van negatieve gevoelens en wensen, die ons belemmeren om te groeien en te ontwikkelen.

We hoeven voor de antwoorden en oplossingen op deze vragen niet ver te zoeken. We weten inmiddels dat deze te vinden zijn in ons eigen brein.

De geschiedenis leert ons dat we altijd oplossingen vonden op het moment waarop we die het hardst nodig hadden. Open-minded mensen herkenden ze en grepen ze aan. Zij waren de leiders en mentoren die anderen meenamen op weg naar een betere, gezondere toekomst.

 

De resultaten uit modern wetenschappelijk onderzoek hebben geleidt tot Progressive Mental Alignment®. Voor het eerst zijn alle wetenschappelijke feiten verenigd in één harmonieus model wat resulteerde in “The Unified Brain Model”. 

Progressive Mental Alignment geeft ons antwoorden en het gereedschap in handen waarmee ons bewustzijn en kwaliteit van leven wordt verbeterd. Het levert ons een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde sleutel waarmee we het zelfgenezende vermogen van ons brein ontgrendelen. Dankzij “The Unified Brain Model” begrijpen we precies hoe dit proces werkt. Op basis van dit model heeft Progressive Mental Alignment een techniek ontwikkeld waarmee op een natuurlijke wijze van binnenuit genezing, verbetering en verandering wordt gerealiseerd. Deze techniek is eenvoudig aan te leren en daarmee binnen bereik van iedereen die naar groei verlangt.

Toepassing van Progressive Mental Alignment leidt tot algehele verandering en een bewustzijn dat veel verder gaat dan de genetische impulsen in ons lichaam. Het laat onze innerlijke kracht ontwaken, geeft ons de volledige leiding over ons leven, het geeft ons de vrijheid om keuzes te maken en beslissingen te nemen om ons leven vorm te geven zoals we dat altijd hebben gewild. We ervaren meer gezondheid, geluk, innerlijke harmonie, energie en succes. Niet tijdelijk, maar permanent!


 

WHITEPAPER

Meer weten over PMA en andere (vergelijkbare) methoden zoals NLP, EMDR of CGT? Download dit whitepaper.
In dit whitepaper krijg je antwoord op de vraag wat het grootste verschil is tussen PMA als methode in vergelijking met andere bekende methoden die op de markt zijn.

 

 

 

 

 


 

 

Transform your mind. Transform your life!

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

"Wordt je bewust over hoe onze overtuigingen ieder aspect van ons leven beïnvloeden"

 



Een selectie van onze Tools

Onze Missie

 

 

Technieken, diensten en inzichten bieden die mensen helpen om over hun volledige potentieel te kunnen beschikken voor een betere gezondheid, overtuigingen, gedrag, geluk en succes.

 

 

Kernwaarden

 

 

 

 

Maak kennis met ons team

Onze Visie

 

 

Het creëren van bewustwording dat The Unified Brain Model het startpunt is voor het verbeteren van gezondheid, gedrag en relaties. De techniek om deze verbetering gemakkelijk en effectief te kunnen bereiken, wereldwijd implementeren in onderwijs en gezondheidszorg en voor iedereen toegankelijk maken.